architektonická řešení
ARCHITEKTONICKÁ ŘEŠENÍ
projekce
PROJEKCE
developerská činnost
DEVELOPERSKÁ ČINNOST
inženýrink
INŽENÝRINK

DOBRÁ PROJEKCE

Projekce připravuje k realizaci navržené architektonické řešení. Dobrá projekce je posouvá ještě o krok dál. Volbou materiálů, technologických postupů. Je to most mezi architektem, stavebním úřadem a realizační firmou.

DOBRÝ PROJEKTANT

Dobrý projektant musí umět najít cestu k realizaci i těch nejsmělejších myšlenek. Musí znát nejnovější materiály i technologie, musí se vyznat v jejich uplatnění na konkrétní stavbě na konkrétním místě. Dobrý projektant umocní práci architekta a současně připraví ty nejlepší podmínky k její realizaci.

PROJEKCE AREA GROUP ZPRACOVÁVÁ

  • dokumentaci k územnímu řízení
  • dokumentaci ke stavebnímu řízení
  • dokumentaci pro provedení stavby
  • projekty skutečného provedení staveb
  • dokumentaci bouracích prací
  • zaměření stávajících objektů