architektonická řešení
ARCHITEKTONICKÁ ŘEŠENÍ
projekce
PROJEKCE
developerská činnost
DEVELOPERSKÁ ČINNOST
inženýrink
INŽENÝRINK

INŽENÝRINK

Inženýrink zahrnuje řadu odborných činností, často administrativního charakteru, bez kterých ale nelze stavbu zdárně provést. Našim klientům zajišťujeme komplexní servis nebo jen některou součást celého procesu.

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

 • Objasnění a definice základních cílů záměru.
 • Vyhledání a zabezpečení stavebního pozemku.
 • Obstarání vstupních podkladů pro přípravu dokumentace.
 • Vypracování projektové dokumentace od studie po prováděcí projekt, včetně speciálních studií (hlukové, rozptylové, EIA,...)
 • Vyřízení územního rozhodnutí.
 • Vyřízení stavebního povolení.
 • Zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavby.
 • Zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby od jednoduchého po veřejnou obchodní soutěž.

REALIZAČNÍ FÁZE

 • Autorský dozor.
 • Technický dozor investora.
 • Koordinátor BOZP na staveništi.
 • Koordinace prací a dodávek zhotoviteli.
 • Evidence a odsouhlasení prací, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, a které zhotovitel požaduje provést, jejich analýza a ekonomické posouzení, včetně alternativních cenových nabídek.
 • Dohled nad vedením stavebního deníku a odsouhlasení záznamů, provedených zhotovitelem nebo příslušnými orgány.
 • Dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a revizí.
 • Vyřízení kolaudace stavby.
 • Celkové ekonomické vyhodnocení stavby.